ATAG OX170K5Z Bedienungsanleitung

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für ATAG OX170K5Z (36 Seiten) in der Kategorie Nicht kategorisiert. Dieser Bedienungsanleitung war für 23 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/36
Veiligheidsvoorschriften
oven/magnetronoven/stoomoven
Normes de sécurité
four/four à micro-ondes/four à vapeur
Sicherheitsvorschriften
Ofen/Mikrowellenofen/Dampfgarofen
Safety regulations
oven/microwave oven
Belangrijk! Lees deze instructies voor gebruik!
Important! Lire ces instructions avant utilisation!
Wichtig! Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor
demGebrauch!
Important! Read these instructions before use!
NL Veiligheidsvoorschriften NL 3 - NL 10
FR Normes de sécurité FR 3 - FR 10
DE Sicherheitsvorschriften DE 3 - DE 10
EN Safety regulations EN 3 - EN 10
Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés
Verwendete Piktogramme - Pictograms used
Waarschuwingen - Avertissements - Achtung - Warnings
Tips - Conseils - Tipp - Tips
OVEN/MAGNETRONOVEN/STOOMOVEN
NL 3
LEES DEZE VOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
Veilig gebruik
Als de veiligheidsinstructies en waarschuwingen
niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele
schade als gevolg hiervan.
WAARSCHUWING: dit apparaat en de aanraakbare
onderdelen ervan worden heet tijdens het gebruik.
Weesvoorzichtig en raak de verhittingselementen
niet aan. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten buiten
bereik van het apparaat worden gehouden, tenzij er
voortdurend op ze wordt gelet.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van 8jaar en ouder, mensen met een lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die
weinig ervaring met en kennis van het apparaat hebben.
Het is dan wel belangrijk dat ze worden begeleid bij en
geïnstrueerd over een veilig gebruik van het apparaat
en de mogelijke gevaren. Laat kinderen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
Bewaar niets in de kasten boven of achter het apparaat
wat kinderen mogelijk interessant vinden.
Om oververhitting te voorkomen, mag dit apparaat niet
achter een sierdeur worden geïnstalleerd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik. Gebruik het alleen voor de bereiding van voedsel.
Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of daarmee
vergelijkbaar gebruik, zoals:
in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen;
voor gasten in hotels, motels en andere
overnachtingsgelegenheden;
boerderijen;
bed & breakfasts.
Houd het voedingssnoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
Vertaling van oorspronkelijke instructie

Produktspezifikationen

Marke: ATAG
Kategorie: Nicht kategorisiert
Modell: OX170K5Z

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit ATAG OX170K5Z benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Nicht kategorisiert ATAG

Bedienungsanleitung Nicht kategorisiert

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-