Gorenje HB803W Bedienungsanleitung

Gorenje Mixer HB803W

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Gorenje HB803W (27 Seiten) in der Kategorie Mixer. Dieser Bedienungsanleitung war für 18 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/27
HB 803 W
PALIÈNI MEŠALNIK
ŠTAPNI MIKSER
ŠTAPNI MIKSER
HAND BLENDER
MANUAL MIXER
RÆCZNY MIKSER
ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ
KÉZI MIXER
ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Instrucþiuni de utilizare
Návod na obsluhu
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Instructions for use
Használati útmutató
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáa
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
GB
RO
H
BG
PL
UA
RUS
2
SL Navodila za uporabo ............................. 3
HR Upute za uporabu ................................. 6
SRB - MNE Uputstvo za upotrebu 9 ...........................
EN Instruction manual .............................. 12
RO Instrucţiuni de utilizare ....................... 15
HU Haszn álati útmutató ............................ 18
BG Инструкция за употреба ................... 21
PL Instrukcja obs ługi ................................ 24
UA Інструкції з експлуатації ................... 28
РУС Руководство пользования............... 31
4
Aparat je namenjen izkljuţno uporabi v
gospodinjstvu.
Ne poskušajte sami popraviti aparata. Odnesite ga
v najbližji servisni center ali pooblaščenemu
distributerju.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in
osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Previdno ravnajte z ostrimi rezili, ńe posebej
med odstranjevanjem ali praznjenjem posode
ter med ţińţenjem.
Ne dotikajte se rezil paličnega malnika, še
posebej takrat, ko je aparat priključen na električno
omrežje. Rezila so zelo ostra.
Če se rezila zataknejo, aparat izključite iz
električnega omrežja in šele nato odstranite hrano,
ki jih ovira.
Pri uporabi ali čiščenju rezilne enote ali
kombinirane plče bodite nadvse previdni, saj so
rezilni robovi izredno ostri. Bodite posebej previdni
pri njunem čiščenju in praznjenju posode.
Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni
pečici.
Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)
Uporaba
Za mešanje majoneze, omak, napitkov, otroške
hrane in za rezanje čebule, ledu, kuhanega sadja
in zelenjave.
Opozorilo! Palični mešalnik ni primeren za
pripravo krompirjevega pireja.
Popolnoma odvijte priključno vrvico.
Malno nogo (5) priključite na pogonsko enoto
(1), tako da jo vrtite v smeri urinega kazalca, dokler
ne zaskoči.
V priloženo ali drugo posodo dodajte sestavine.
Primite aparat in posodo in pritisnite tipko za vklop.
Za vklop aparata pritisnite in držite gumb za
običajno hitrost (2) ali gumb za turbo hitrost (3).
Pri uporabi gumba za običajno hitrost lahko le-to
nastavite z izbirnikom hitrosti (4). Višja kot je
hitrost, krajši je čas obdelave. Za izbiro druge
nastavitve hitrosti obrnite izbirnik hitrosti (3) na
želeno nastavitev, preden ali medtem ko pritisnete
gumb za običajno hitrost (2). Pri uporabi gumba za
TURBO hitrost (3) deluje aparat pri najvišji hitrosti.
V tem primeru hitrosti ne morete uravnavati z
izbirnikom hitrosti.
POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno v
kot 30 sekund. Nikoli ne vklopite aparata, ko
je prazen.
Opomba: mešalnik najprej izklopite, potem ga
dvignite iz hrane.
Univerzalni sekljalnik
Za rezanje zelišč, čebule, sadja, zelenjave, ledu,
trdega sira in mesa.
Opozorilo! Mesu pred rezanjem odstranite kite,
kosti in hrustanec. Univerzalni sekljalnik ni
primeren za rezanje kavnih zrn ali hrena.
Posodo za sekljanje (8) postavite na gladko, čisto
delovno površino in ga potisnite navzdol.
Vstavite n za sekljanje (7).
V posodo dodajte sestavine.
Posodo za sekljalnik pokrijte z nastavkom za
sekljanje (6), katerega obrnite v nasprotni smeri
urinega kazalca (zaslišite »klik«).
Na nastavek za sekljanje (6) pritrdite pogonsko
enoto (1) (zaslišite »kli).
Primite aparat in sekljalnik in pritisnite tipko za
vklop (2) z uporabo gumba za nastavitev hitrosti
(4) ali gumb za TURBO delovanje (3).
Opomba: Če se sestavine primejo na notranjo
stran posode, sprostite gumb, da izklopite aparat
in odstranite sestavine z lopatico ali dodajte nekaj
tekočine.
POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno v
kot 30 sekund. Nikoli ne vklopite aparata, ko je
prazen.

Produktspezifikationen

Marke: Gorenje
Kategorie: Mixer
Modell: HB803W
Breite: 63 mm
Tiefe: 80 mm
Gewicht: 1700 g
Produktfarbe: Weiß
Höhe: 380 mm
Energiequelle: AC
Verpackungsbreite: 328 mm
Verpackungstiefe: 150 mm
Verpackungshöhe: 225 mm
Paketgewicht: 2100 g
Spülmaschinenfeste Teile: Ja
Typ: Pürierstab
Leistung: 800 W
Ergonomischer Griff: Ja
Schüsselkapazität: 0.8 l
Anzahl Geschwindigkeiten: 12
Entfernbare Schüssel: Ja
Material Messer: Edelstahl
Turbotaste: Ja
Material Mixerschüssel: Kunststoff
Mini-Zerkleinerer: Ja

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Gorenje HB803W benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Mixer Gorenje

Bedienungsanleitung Mixer

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-