MPM MBL-23M Bedienungsanleitung

MPM Mixer MBL-23M

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für MPM MBL-23M (28 Seiten) in der Kategorie Mixer. Dieser Bedienungsanleitung war für 7 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/28
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZINSTRUKCJĄ OBUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BLENDER MBL-23M
Blender Quick & Easy/Блендер Quick & Easy/
Stabmixer Quick & Easy
INSTRUKCJA OBSŁUGI .......................................................................... 3
USER MANUAL .................................................................................... 8
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ .................................................13
BEDIENUNGSANLEITUNG ....................................................................19
G B
RU
D E
PL
3
P L
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Przed użyciem przeczytaj doadnie instrukc obsługi.
Nie trzymaj urządzenia wilgotnymi rękoma.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
Zachowaj szczelną ostrożnć gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
Nie wieszaj przewodu zasilacego na ostrych krawędziach i nie pozl aby stykał
się z gocymi powierzchniami.
Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, czy w butelce blendera nie pozostawiłeś
przez pomyłkę twardego narzędzia (np. łyżka, łopatka), gdmoże to doprowadzić
do trwego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
Przed uruchomieniem upewnij s, że butelka jest prawiowo zamocowana-
na obudowie blendera.
Przed przystąpieniem do demontażu odczekaj do momentu kiedy silnik ckowicie
się zatrzyma.
Przed rozpocciem czyszczenia urdzenia należy je najpierw odłączyć od zasilania.
Zachowaj szczel ostrożnć przy kontakcie z ostrzami tnącymi, szczególnie
przy ich wyjmowaniu oraz podczas mycia.
Nie zanurzaj obudowy blendera w wodzie oraz innych płynach.
Nie przekraczaj maksymalnej pojemności wskazanej na pojemniku blendera.
Odczekaj goce sadniki ostygną zanim poddasz je obróbce.
Przed pierwszym użyciem umyj dokładnie butelki blendera.
Nie używaj uszkodzonego urządzenia wni wtedy gdy uszkodzony jest prze-
d sieciowy lub wtyczka w takim wypadku oddaj urządzenia do naprawy
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Zawsze przed przyspieniem do pracy upewnij się, czy wszystkie elementy
urządzenia prawidłowo zamontowane.
Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszko-
dzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
Podczas pracy urdzenia trzymaj ręce z daleka od ruchomych części.
Nie wykorzystuj urządzenia do celów innych niż zostało przeznaczone.

Produktspezifikationen

Marke: MPM
Kategorie: Mixer
Modell: MBL-23M

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit MPM MBL-23M benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Mixer MPM

Bedienungsanleitung Mixer

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-