Primo SG 5 Bedienungsanleitung

Lesen Sie kostenlos die đź“– deutsche Bedienungsanleitung fĂĽr Primo SG 5 (48 Seiten) in der Kategorie Generator. Dieser Bedienungsanleitung war fĂĽr 17 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/48
STRIJKIJZER MET STOOMGENERATOR
FER À REPASSER AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
BĂśGELEISEN MIT DAMPFGENERATOR
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
SG5
www.primo-elektro.be
SG5
2
www.primo-elektro.be
Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.
Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.
1. GARANTIE NL
GARANTIE FR
GARANTIE DE
3
4
5
2. RECYCLAGE INFORMATIE
INFORMATION DE RECYCLAGE
RECYCLING INFORMATIONEN
7
7
8
3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MESURES DE SECURITE
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
9
21
33
4. ONDERDELEN
DESCRIPTION DES ELEMENTS
EINZELTEILEĂśBERSICHT
13
25
36
5. TEMPERATUURSCHIJF
SELECTEUR DE TEMPERATURE
TEMPERATURWĂ„HLSCHEIBE
13
25
37
6. CONTROLEPANEEL
PANNEAU DE COMMANDE
BEDIENFELD
13
25
37
7. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
AVANT LA PREMIERE UTILISATION
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
15
27
39
8. GEBRUIK VAN DE STOOMGENERATOR
UTILISATION DE LA CENTRALE VAPEUR
DEN DAMPFGENERATOR GEBRAUCHEN
16
28
39
9. REINIGING EN ONDERHOUD
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
REINIGUNG UND PFLEGE
17
30
41
10. ONTKALKEN
DÉTARTRAGE
DAS GERĂ„T ENTKALKEN
18
30
42
11. STRIJKTABEL
SYMBOLES DE REPASSAGE
BĂśGELTABELLE
19
31
43
12. FOUTMELDINGEN EN OPLOSSINGEN
MESSAGES D’ERREUR ET SOLUTIONS
FEHLERMELDUNGEN UND LĂ–SUNGEN
19
31
43
SG5
3
www.primo-elektro.be
1. GARANTIEBEPALING
Dit apparaat heeft een garantietermijn
van 3 jaar vanaf de datum van aankoop.
Gedurende de garantieperiode zal de
distributeur volledige verantwoording
op zich nemen voor gebreken, welke
aanwijsbaar berusten op materiaal- of
constructiefouten. Wanneer dergelijke
gebreken voorkomen, zal het apparaat,
indien nodig vervangen of gerepareerd
worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken
zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of
ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.
De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervalt automatisch
in de volgende gevallen :
- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
- Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier
/ fabrikant.
De leverancier en fabrikant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade en/of
verwondingen welke ontstaan zijn door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het
toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of
een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer
GRATIS opsturen via de Post naar onderstaand adres.
PRIMO
P/A ANTWERPEN X
NOORDERLAAN 395
2099 ANTWERPEN X
Het opsturen van het toestel kan vanuit eender welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een
barcode waarmee uw pakket onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een
bewijs dat uw pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door de
bestemmeling”, te gebruiken.
Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van
de originele verpakking of een andere stevige doos.
Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de
consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en
de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.
VOOR HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Gelieve het defecte toestel niet terug te sturen, maar telefonisch contact op te nemen met onze dienst
naverkoop op het nummer 0032/14 21 85 71.
PRIMO. - DOMPEL 9 - 2200 HERENTALS - tel : 014/21 85 71
Geachte Klant,
Circa 95 % van de klachten zijn helaas terug te voeren
op bedieningsfouten en kunnen zonder problemen
opgelost worden als u telefonisch, per e-mail of per fax
contact opneemt met onze speciaal voor u opgerichte
service.
Daarom verzoeken wij u eerst gebruik te maken van
onze Hotline voordat u uw apparaat opstuurt of naar de
winkel terugbrengt. Hier zullen wij u helpen - zonder dat
u daarvoor uw huis hoeft te verlaten.

Produktspezifikationen

Marke: Primo
Kategorie: Generator
Modell: SG 5

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Primo SG 5 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten