Acme Made CH04 Bedienungsanleitung

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Acme Made CH04 (8 Seiten) in der Kategorie Handyladegerät. Dieser Bedienungsanleitung war für 19 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/8
smartphone
charger kit
www.acme.eu
Model: CH04
2
GB
Users manual
Please read the following instructions carefully before use:
Features
• 100-240VACstandardinputwhichcanbeusedindoor.
• 12VDCstandardinputwhichcanbeusedincar
• Over-currentprotection&consistentchargingcurrenttoinsuresafetyusage.
• BlueLEDdisplaystheworkingstatus.
• Compactinsize,exquisiteandelegant
Charging instructions
• ACcharger:connectitwith100-240VACpower.BlueLEDon:working.
• Carcharger:connectitwith12-24VDCpower.BlueLEDon:working.
Specification
AC charger:
• InputVoltage:100-240VAC
• OutputVoltage/Current:DC5.0V/1A
Car charger:
• InputVoltage:12-24VDC
• OutputVoltage/Current:DC5.0V/1A
Cautions
• ItisnormalfortheCH04tobecomewarmwhencharging.
• Childrenshoulduseitunderadults’supervision.
• Operationtemperature:0
oC – 70oC.
• PayattentiontorightconnectionofVoltage,currentandpoweroftheadapter
withthedevices.
• Cutothepowerwhennotinuse.
Warnings
• Itwilldamagetheadapterifusedimproperly
• Keepawayfromhumidityandheat
• Donotwet,incinerateordisassembletheadapter
• Keepitbeyondthereachofchildren.
3
LT
Naudojimo instrukcija
Priešnaudodamiatidžiaiperskaitykitetoliauišdėstytasinstrukcijas.
Savybės
• 100–240VACstandartinėįvestis,kuriągalimanaudotipatalpose
• Standartinis12Vmaitinimas,todėljįgalimanaudotiautomobilyje
• Apsauga nuo elektros šuolio ir pastovi įkrovimo srovė užtikrina saugų
naudojimą
• Mėlynasšviesosdiodasrodoveikimobūseną
• Kompaktiškas,dailusirelegantiškas
Įkrovimo instrukcijos
• AC kroviklis: prijunkite prietaisą prie 100 – 240V AC maitinimo. Užsidegęs
mėlynasšviesosdiodasrodo,kadprietaisasveikia.
• Mašininiskroviklis:prijunkiteprietaisąprie12-24VDC maitinimo.Užsidegęs
mėlynasšviesosdiodasrodo,kadprietaisasveikia.
Techniniai duomenys
AC kroviklis:
• Įvestiesįtampa:100-240VAC
• Išvestiesįtampa/srovė:5,0Vnuolatinėsrovė/1A
Mašininis kroviklis:
• Įvestiesįtampa:12-24VDC
• Išvestiesįtampa/srovė:5,0Vnuolatinėsrovė/1A
Dėmesio!
• Įkraudamasprijungtąįrenginį,„CH04“paprastaisušyla(tainormalu)
• Besuaugusių¸priežiūrosvaikamsšįprietaisąnaudotidraudžiama.
• Veikimotemperatūra:0 o C – 70 oC.
• Įsitikinkite, kad adapterio sujungimo su kitais prietaisais įtampa, elektros
srovėirgalingumasyratinkami.
• Kaiprietaisasnenaudojamas,atjunkitemaitinimą.
Įspėjimai
• Netinkamainaudojant,adapterisgalibūtisugadintas.
• Saugokiteprietaisąnuodrėgmėsirkarščio.
• Nešlapinkite,nekaitinkiteirneardykiteadapterio.
• Laikykitevaikamsnepasiekiamojevietoje.

Produktspezifikationen

Marke: Acme Made
Kategorie: Handyladegerät
Modell: CH04
Produktfarbe: Grey, White
Energiequelle: USB
Kabellänge: 1.2 m
Ausgangsstrom: 1000 mA
Kompatibilität: iPod, iPhone, iPad
Aufladekompatibilität: Mobile phone, Tablet
Betriebsprinzip: Kontakt
Aufladetyp: Auto, Indoor
Maximale Ausgangsspannung: 5 V

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Acme Made CH04 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Handyladegerät Acme Made

Bedienungsanleitung Handyladegerät

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-