Heinner HMVC-M400WH Bedienungsanleitung

Heinner Staubsauger HMVC-M400WH

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Heinner HMVC-M400WH (53 Seiten) in der Kategorie Staubsauger. Dieser Bedienungsanleitung war für 16 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/53
Aspirator de canapele cu lumina UV
Model HMVC-M: 400WH
www.heinner. ro
Aspirator de canapele cu lumină UV
Putere: 400 W
Putere de aspirare 10 kPa :
www.heinner.com 4 W 00 , 220-240V~ -50 60Hz
Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni Păstrați manualul .
pentru consultări ulterioare.
Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la
instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.
Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului vă rugam să citiți cu atenție acest manual de ,
instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.
I. INTRODUCERE
II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!
www.heinner.com 4 W 00 , 220-240V~ -50 60Hz
III. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Nu puneți aspiratorul în apropierea surselor de căldură sau a mucurilor de țigară
aprinse Nu asp. irați următoarele:
1 Lichide. , cum ar fi apa și solvenții;
2. Praf și deșeuri rezultate în urma lucrărilor de construcții cum ar fi varul și pulberea de ,
ciment;
3 Obiecte incandescente, . cum ar fi cărbunii aprinși și mucurile de țigară nestinse;
4 Obiect. e ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă, ;
5. Substanțe sau materiale inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina sau produsele
care conțin alcool.
Produsul poate fi demontat numai de către tehnicieni calificați. Dezasamblarea
produsului de către utilizatorii casnici este strict interzisă.
Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la ani și de către 8
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lip de experiență sau
cunoștințe numai dacă acestea sunt sup egheate sau instruite în ceea ce privește , rav
utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de .
către copii nesupravegheați.
Aceste produs este destinat numai uzului casnic, în interiorul încăperilor. Nu utilizați
aparatul în aer liber.
Aspiratorul dumneavoastră este un aparat electric; acesta trebuie utilizat numai în
condițiile unei exploatări normale Nu lăsați asp. iratorul să funcționeze nesupravegheat.
Nu atingeți cablul sau priza de alimentare cu mâinile ude.
Dacă recipientul pentru praf este plin goliți, -l înainte de a utiliza produsul.
Scoateți ștecărul din priză înainte de efectuarea operațiilor de curăța au întreținere a re s
aparatului.
Nu introduceți aspiratorul în apă. Pentru evitarea riscului de producere a incendiilor, nu
utilizați aparatul în apropierea aparatelor de încălzit și nu îl expuneți la lumina sola
directă.
Pentru oprirea alimentării c ergie electrică nu trageți de cablul de alimentare Țineți u en , .
cu mâna de partea din plastic a ștecărului și scoateți l din priză- .
Pentru evitarea deteriorării cablului de alimentare al aspiratorului feriți, -l de obiecte
ascuțite.
Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deplasa aspiratorul.
Asigurați vă că sursa de alimentare cu energie electrică este potrivită pentru aspiratorul -
dumneavoastră.
Evitați utilizarea îndelungată atunci când orificiul de aspirare este blocat, pentru a nu
deteriora motorul și aspiratorul.
Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o
calificare similară.
Acest aparat conține un emițător UV-C
.
Utilizarea neintenționată a aparatului sau deteriorarea carcasei acestuia poate conduce
la emiterea de radiații UV-C periculoase. Chiar și în doze mici radiațiile UV, -C pot
provoca vătămarea ochilor și a pielii.
Nu utilizați aparatele care prezintă deteriorări evidente.

Produktspezifikationen

Marke: Heinner
Kategorie: Staubsauger
Modell: HMVC-M400WH

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Heinner HMVC-M400WH benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Staubsauger Heinner

Bedienungsanleitung Staubsauger

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-