Tefal Blendforce Glass Tripl'Ax BL310A Bedienungsanleitung

Tefal Mixer Blendforce Glass Tripl'Ax BL310A

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Tefal Blendforce Glass Tripl'Ax BL310A (133 Seiten) in der Kategorie Mixer. Dieser Bedienungsanleitung war für 15 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/133
D
E
F
c5
d1
d2
e1
e2
C
c4
c3
c2
c1
A
B
BG
BS
CS
HU
RO
SK
SL
SR
HR
ET
LV
LT
PL
EN
NL
DA
NO
SV
FI
TR
ES
BG
BS
CS
HU
RO
SK
SL
SR
HR
ET
LV
LT
PL
EN
NL
DA
NO
SV
FI
TR
ES
p. 1 - 4
p. 5 - 8
p. 9 - 12
p. 13 - 16
p. 17 - 20
p. 21 - 24
p. 25 - 28
p. 29 - 32
p. 33 - 36
p. 37 - 40
p. 41 - 44
p. 45 - 48
p. 49 - 52
p. 53 - 56
p. 57 - 60
p. 61 - 64
p. 65 - 68
p. 69 - 72
p. 73 - 76
p. 77 - 82
p. 83 - 86
500 W
* Блок остриета според модела - *Blok sječiva zavisno od modela - * Blok nožů podle modelu - *Vágóegység
a modelll függően - *Bloc de cuţite în funcţie de model - epele bloku v vislosti od modelu - *Enota z
rezili je odvisna od modela. - *Blok sečiva u zavisnosti od modela - *Blok oštrica prema modelu - *Teradeblokk
vastavalt mudelile - *Asmeņu bloks atbilstoši modelim - *Ašmenų blokas, priklausomai nuo modelio - *Zespół
noży w zależności od modelu - *Blade unit depending on model - *Meseenheid: afhankelijk van het model
- *Knivblad alt efter model - *Knivbladenhet, avhengig av modell - *Skärbladsblock enligt modell
*Teräyksikkö on mallikohtainen - *Modele re bıçak seti - *Conjunto de cuchillas sen el modelo
Ref. 8080013643
2
6
4
3
5
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
OK
1
A
B
C
D
Моторен блок
Регулатор на скоростта
Блендер:
- c1 Диск с остриета
- c2 Водонепропускливо
уплътнение
- c3 Градуирана кана на
блендера
- c4 Капак
- c5 Тапа с дозатор
Мелничка за зелени под-
правки (*приставката е на-
лична в зависимост от модела)
E
F
- d1 Водонепропускливо
уплътнение
- d2 Диск с остриета за
подправки
Мелничка за подправки
(*приставката е налична в
зависимост от модела)
- e1 Водонепропускливо
уплътнение
- e2 Диск с остриета за
подправки
Купа на мелничките за
зелени подправки и
подправки
Приставките, , които се продават в комплект със закупения от вас модел са
представени на етикета в горната част на опаковката.
ВНИМАНИЕ: мерките за безопасност са част от уреда.
Прочетете ги внимателно, преди да изпол-звате Вашия
нов уред за първи път. Съхранявайте гинамясто,
къдетощеможетеда гинамеритеида ги разгледате на
по-късен етап.
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
BG
Уредът не може да бъде
задействан, (C) ако каната или
приставките или не са(D E)
правилно поставени или не са
фиксирани върху моторния блок
(A).
Преди първата употреба
почистете всички приставки (C, D,
E, F) , с топла сапунена вода но не и
моторния блок (A).
ВНИМАНИЕ Остриетата на:
ножовете са изключително остри.
Работете с тях внимателно при
употреба или почистване на
уреда.
,Преди да включите уреда
проверете дали е отстранена
цялата опаковка.
: Важна забележка Поставете
регулатора на скоростта на(B) „0“,
преди да сложите каната на
блендера или приставките върху
моторния блок.
Уредът се задейства само ако
каната или приставката е
правилно поставена и фиксирана
върху корпуса му.
Не задействайте блендера, ако
капакът не е сложен на мястото си.

Produktspezifikationen

Marke: Tefal
Kategorie: Mixer
Modell: Blendforce Glass Tripl'Ax BL310A

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Tefal Blendforce Glass Tripl'Ax BL310A benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Mixer Tefal

Bedienungsanleitung Mixer

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-